Кратък фирмен профил

Еуроспед ЕООД - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 56
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175166211
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Други спомагателни дейности в сухопътния транспорт
Предмет на дейност: Спедиторска, транспортна, логистична, складова и комисионна дейност в страната и чужбина, организиране и обработка на вътрешни, транзитни и международни превози, митническо обслужване в страната и чужбина, консултантска дейност, организиране на изложби, стоков контрол, разработка и пласмент на софтуер, вътрешна и външна търговска дейност, сделки с недвижими имоти, търговско представителство и посредничество на наши или чуждестранни физически или юридически лица, посредничество и агентство, организация и експлоатация на търговски предприятия и дружества, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

05.03.2010

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
[Абонамент за BEIS]

 

05.03.2010: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 496 пъти
[2016: 318, 2015: 20, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 91, 2011: 12, ... ]