Кратък фирмен профил

Софлега - консулт АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Черни връх 47
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121884756
Капитал (лв.): 124 000
 
 
 

Отрасъл: Юридически услуги
Общи събрания: Последно - 28.06.2019 
Предмет на дейност: счетоводни услуги, консултации в областта на правото и икономиката - анализи, проучвания и прогнози, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни юридически и физически лица, рекламна дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, всякакви други дейности, незабранени със закон
 

20.04.2010

Софлега - консулт АД - София свиква Годишно общо събрание на...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
20.04.2010: Софлега - консулт АД - София свиква Годишно общо събрание на...
07.04.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
07.04.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
11.04.2008: Съветът на директорите на "Софлега - консулт" - АД, София, на...
11.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
24.04.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
24.04.2007: Съветът на директорите на "Софлега - консулт" - АД, София, на...
17.11.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
17.11.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
02.05.2006: Съветът на директорите на "Софлега - консулт" - АД, София, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 928 пъти
[2016: 472, 2015: 80, 2014: 26, 2013: 52, 2012: 137, 2011: 41, ... ]