Кратък фирмен профил

Бриз Авиейшън АД - София


Контакти

София, 1540
бул. Брюксел 1, Аерогара София
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175276152
Капитал (лв.): 540 000
 
 
 

Отрасъл: Въздушен транспорт без разписание
Общи събрания: Последно - 17.06.2019 
Предмет на дейност: Международни и външни пътнически и товарни въздушни превози, наемане и отдаване под наем на транспортни въздухоплавателни средства и оборудване, консултантска дейност, маркетинг и реклама, външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско представителство на български и чуждестранни фирми, както и всякаква друга незабранена със закон дейност и при спазване изискванията на действащите нормативни актове за извършването й.
 

04.06.2010

Бриз Авиейшън АД - София свиква Годишно общо събрание на...
[Абонамент за BEIS]

 

04.06.2010: Бриз Авиейшън АД - София свиква Годишно общо събрание на...
25.05.2009: Бриз Авиейшън АД - София свиква Годишно общо събрание на...
03.02.2009: Бриз Авиейшън АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
03.02.2009: Бриз Авиейшън АД - София свиква Годишно общо събрание на...
03.08.2007: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
06.07.2007: Съветът на директорите на "Бриз авиейшън" - АД, София, на...
08.11.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
18.10.2005: Софийският градски съд допуска поправка на явна фактическа...
11.10.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 229 пъти
[2016: 430, 2015: 62, 2014: 46, 2013: 93, 2012: 152, 2011: 169, ... ]