Кратък фирмен профил

Сирена 98 АД - София


Контакти

София, 1510
ул. Владайска река 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121736273
Капитал (лв.): 398 360
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 18.06.2019  Предстоящо - 14.09.2020 
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно с хранителни идруги стоки, извършване на тържищни сделки, отдаване под наем на имотите, включени в капитала на држеството, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.
 

29.06.2010

Сирена 98 АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
29.06.2010: Сирена 98 АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
22.05.2009: Сирена 98 АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
22.05.2009: Сирена 98 АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
17.10.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал.2 ГПК във...
17.10.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
20.04.2007: Съветът на директорите на "Сирена - 98" - АД, София, на...
14.02.2007: Съветът на директорите на "Сирена - 98" - АД, София, на...
15.08.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
15.08.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
21.04.2006: Съветът на директорите на "Сирена - 98" - АД, София, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 158 пъти
[2016: 682, 2015: 43, 2014: 44, 2013: 88, 2012: 151, 2011: 72, ... ]