Кратък фирмен профил

Резиденшъл Парк София Фасилити Мениджмънт АД - София


Контакти

София, 1000
ж.к. София Парк, бл. 16 В, ет. 1, ап. 1.3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175201623
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Покупка и продажба на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 21.07.2020 
Предмет на дейност: Покупка и продажба на недвижими имоти, проучване, проектиране и изграждане на сгради, търговия със строителни материали, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, операции по реекспорт, консигнационни и бартерни сделки, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем, търговия, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

17.07.2010

Резиденшъл Парк София Фасилити Мениджмънт АД - София свиква...
[Абонамент за BEIS]

 

17.07.2010: Резиденшъл Парк София Фасилити Мениджмънт АД - София свиква...
09.09.2008: Софийският градски съд допуска поправка на явна фактическа...
30.05.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
06.02.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
11.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 592 пъти
[2016: 312, 2015: 33, 2014: 37, 2013: 74, 2012: 177, 2011: 12, ... ]