Кратък фирмен профил

Авеста трейд АД - София


Контакти

София, 1618
бул. Ал.С.Пушкин No 5, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121027425
Капитал (лв.): 3 310 406
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Туристически агент
Общи събрания: Последно - 05.03.2024 
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно с хранителни и други стоки, тържищни сделки, отдаване под наем на имотите, включени в капитала на дружеството, както и всякакви други дейности, разрешени със закон, тур-операторска и турагентска дейност, хотелиерство.
 

04.08.2010

Авеста трейд АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 10   стр.    
04.08.2010: Авеста трейд АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
08.05.2009: Авеста-трейд АД - София свиква Годишно общо събрание на...
08.05.2009: Авеста-трейд АД - София свиква Годишно общо събрание на...
16.09.2008: Административният съд София-град на основание чл. 181, ал. 1 и 2...
09.09.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
24.08.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
03.08.2007: Столичната община ще продаде дела си от 65.55% в Общинската...
13.04.2007: Съветът на директорите на "Авеста Трейд" - АД, София, на...
22.01.2007: Столичната общинска агенция за приватизация (СОАП) ще продаде...
21.04.2006: Съветът на директорите на "Авеста Трейд" - АД, София, на...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 587 пъти
[2024: 165, ... ]