Кратък фирмен профил

ВИК-Златни пясъци ООД - Варна


Контакти

Варна, 9007
к.к. Златни пясъци, административна сграда Рила
тел.: 052/355426, 356009, 355326
факс: 052/355500
e-mail: vikzlatni@gmail.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103783378
ИН по ДДС: BG103783378
Фирмено дело: 2185/2002
Брой служители: 56 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): 411 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 4 159 (2018)
ДМА (хил. лв.): 4 760 (2016)
Капитал (лв.): 1 200 000
 
 
 

Отрасъл: Събиране, пречистване и разпределение на вода
Предмет на дейност: Експлоатация, поддържане на водоснабдителни и канализационни системи в курортен комплекс "златни пясъци", предоставяне на инженерингови услуги
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 28.07.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на ВИК-Златни пясъци ООД - Варна
 Комплект финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти
 Счетоводна политика и пояснителни приложения към финансовия отчет
 Междинен доклад за дейността
 Декларация по чл. 100о, ал.4, т. 3, б. "а" от ЗППЦК
 Декларация по чл. 100о, ал.4, т. 3, б. "б" от ЗППЦК
 Справки по образец на заместник-председателя на КФН за шестмесечен финансов отчет на индивидуална
 Информация съгласно приложение № 9 от Наредба № 2
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба № 2
 Вътрешна информация по регламент (ЕС) № 596/2014 и делегираните към него регламенти

19.10.2010

Не изключвам вариант за освобождаване, ако ДКЕВР намери нарушения в договора. Така коментира ситуацията със скандала покрай договора между варненското водно дружество и ВиК “Златни пясъци” шефът на герберите във Варна Павел Димитров. Според него обаче като юрист нямало конфликт на интереси заради това, че Веселин Русев е сключил договора с ВиК "Златни пясъци" преди да изтече законовият срок от 12 месеца, след като е ръководил дружеството. Според него съществуват нередности като разминаване в цените и несъгласуване с държавния регулатор. Припомняме, че договорът между между двете ВиК дружества беще подписан в началото на това лято. Според него варненското трябва да изпълнява функциите на курортното, като за услугата ВиК - Варна, трябва да плаща на частната компания 400 000 лв. без ДДС. Юристи смятат, че сделката е очеваден конфликт на интереси. До преди по-малко от година Веселин Русев оглавяваше ВиК дружеството в курортния комплекс. Съгласно закона лица, заемащи публична длъжност, нямат право да извършват сделки с търговски дружества, в които са били на управленска позиция преди по-малко от 12 месеца. Русев: Още през лятото ДКЕВР не намери нарушения Шефът на варненското водно дружество Веселин Русев съобщи за в. „Черно море”, че сделката, сключена в началото на лятото, е единствено в областта на инкасовата дейност. Договорът бил до края на сезона. По думите на Русев експерти от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) са извършили проверка още през лятото. „Тогава специалистите заявиха, че не е незаконно и ще дадат допълнително указания. До ден - два трябва да излезе и тяхното становище”, каза шефът на ВиК - Варна. Той обясни още, че към момента в касата на водното дружество са постъпили 2,5 млн. лв.от инкасо. С тези пари ще се изплати и дялът на „ВиК Златни пясъци” като ще остане и печалба. По думите му сделката е икономически изгодна, а дружество само печелило. Той допълни, че разликата с утвърдените цени на водата е с 10%. Подписвайки договора варненското дружество се задължило да купува вода от минералните сондажи, чиято цена е с 10% по-висока от тази, която продава ВиК.

ВИК-Златни пясъци ООД - Варна Водоснабдяване и канализация - Варна ООД - Варна Комисия за енергийно и водно регулиране - София Политическа партия ГЕРБ - София 
 

09.05.2018: Съд потвърди поскъпването на водата в 3 области и 1...
20.02.2017: „Златни пясъци“ АД приключва годината с печалба в размер на...
19.10.2010: Не изключвам вариант за освобождаване, ако ДКЕВР намери...
27.01.2006: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
20.09.2005: Досегашните проверки на собствеността на ВиК дружествата в...
26.08.2005: След всеки пороен дъжд в курорта Златни пясъци алеите се...
23.08.2005: Отпадни води заляха хотелите на първа линия в курорта "Златни...
03.11.2004: Екоинспекцията във Варна глоби с 6 хиляди лева "ВиК"-Златни...
05.12.2003: "Златни пясъци" АД притежава 6 хотела и освен това има...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 054 пъти
[2016: 2 599, 2015: 28, 2014: 46, 2013: 92, 2012: 175, 2011: 61, ... ]