Кратък фирмен профил

Крос Бордер Инвестмант АД - Кърджали


Контакти

Кърджали, 6600
ул. Родопи 33
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 108567441
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Хотели и мотели с ресторант
Общи събрания: Последно - 30.11.2018 
Предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книжа с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон в страната и в чужбина, с български и чуждестранни физически и юридически лица.
 

02.11.2010

Крос Бордер Инвестмант АД - Кърджали свиква Годишно общо...
[Абонамент за BEIS]

 

02.11.2010: Крос Бордер Инвестмант АД - Кърджали свиква Годишно общо...
20.09.2005: Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 319 пъти
[2016: 186, 2015: 20, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 69, 2011: 2, ... ]