Кратък фирмен профил

Тунджа турист 2004 АД - Ямбол


Контакти

Ямбол, 8600
ул. Бузлуджа 13
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 838169261
Капитал (лв.): 50 583
 
 
 

Отрасъл: Хотели
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 19.10.2020 
Предмет на дейност: Хотелиерство, ресторантъорство, външноикономическа дейност, продажба на вносни и местно производство стоки, отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, организиране и провеждане на музикално-артистична дейност, организиране на екскурзии в страната и чужбина, предоставяне на транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм, съвместна дейност.
 

12.11.2010

Тунджа турист 2004 АД - Ямбол свиква Годишно общо събрание на...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
12.11.2010: Тунджа турист 2004 АД - Ямбол свиква Годишно общо събрание на...
18.08.2009: Тунджа турист 2004 АД - Ямбол свиква Годишно общо събрание на...
01.11.2005: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
01.11.2005: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
29.10.2004: Съветът на директорите на "Тунджа турист" - АД, Ямбол, на...
26.08.2003: Съветът на директорите на "Тунджа-турист" - АД, Ямбол, на...
16.04.2002: Съветът на директорите на "Тунджа турист" - АД, Ямбол, на...
28.12.2001: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
29.05.2001: Съветът на директорите на "Тунджа - турист" - АД, Ямбол, на...
31.10.2000: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 098 пъти
[2016: 544, 2015: 52, 2014: 52, 2013: 104, 2012: 236, 2011: 65, ... ]