Кратък фирмен профил

Андела АД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
кв. Победа, ул. Чаталджа 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102005285
Капитал (лв.): 205 215
 
 
 

Отрасъл: Добив на трошен камък, чакъл и пясък
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Общи събрания: Последно - 12.06.2019 
Предмет на дейност: Добив и производство на инертни материали, вар, строителни изделия, мозайка; производство на калиброван камък за захарната промишленост; ремонт, възстановяване и пусково-наладъчни работи на ел. агрегати, ел. апарати и ел. двигатели; пласмент и търговия; внос, износ, маркетинг; производство на калибровани пясъци за специални нужди; покупка, строеж или обзавеждане на жилища с цел продажба и др. търговски и производствени дейности, незабранени със закон, разпореждане по всякакъв начин с движими вещи и вещни права, авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и с други обекти на интелектуалната собственост.
 

03.01.2011

Андела АД - Бургас свиква Извънредно общо събрание на...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
03.01.2011: Андела АД - Бургас свиква Извънредно общо събрание на...
11.12.2009: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
20.05.2009: Андела АД - Бургас свиква Годишно общо събрание на акционерите...
14.04.2008: Андела АД - Бургас свиква Годишно общо събрание на акционерите...
03.08.2007: Съветът на директорите на "Андела" - АД, Бургас, на основание...
20.10.2006: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
20.10.2006: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
21.07.2006: Съветът на директорите на "Андела" - АД, Бургас, на основание...
16.05.2006: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.08.2005: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 270 пъти
[2016: 645, 2015: 101, 2014: 66, 2013: 133, 2012: 293, 2011: 282, ... ]