Кратък фирмен профил

Геопланпроект ЕАД - София


Контакти

София, 1618
бул. Цар Борис ІІІ №215, ет. 8
тел.: 02/8567195,8562838,8565109,8567195,9555469,8562838
факс: 02/8554197
e-mail: geoplan@scopeland.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831140467
ИН по ДДС: BG831140467
Фирмено дело: 832/89
Брой служители: 28 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 9 (2016)
Оборот (хил. лв.): 646 (2016)
ДМА (хил. лв.): 133 (2016)
Капитал (лв.): 68 298
 
 
 

Отрасъл: Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Проектиране и изпълнение на геодезически, фотограметрически, картографски и кадастрални работи.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 25.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 30.06.2017 г. на Геопланпроект ЕАД - София
 Справки - уведомления по чл. 32 и чл. 33 от Наредба №2 за периода 01.01.2017-30.06.2017 г
 Справки към финансовия отчет за периода 01.01.2017-30.06.2017 г
 Счетоводен баланс към 30.06.2017 г.
 Отчет за приходи и разходи към 30.06.2017 г
 Отчет за паричните потоци към 30.06.2017 г.
 Отчет за собствен капитал към 30.06.2017 г.
 Пояснителни бележки за дейността

15.04.2011

Инвестиционният интерес в община Велико Търново започва да се пробужда. Местната фирма “Симс” ще прави цех за производство на готови охладени ястия върху парцел от 618 кв.м в местността Козлуджа зад автомобилните представителства на входа на В. Търново откъм София. Инвеститор е Стефка Бижева, която е задвижила процедурата по смяна на предназначението на парцела от земеделска земя. Проектът предвижда производствените помещения да са с височина до 10 метра. Все още не е решен въпросът с оползотворяването на отпадъците от опаковки и от растителен и животински произход. В покрайнините на Дебелец вече се оформя нова промишлена зона. След логистичния център на “ЦБА” и складовите бази на още няколко фирми, сега ще се строи втора автокъща. Инвестиционното намерение е на търновската фирма “Лори – 2004”. Новото тържище за коли ще е в местността Устито върху парцел от 4585 кв.м. До логистичната база на компютърната фирма “Вали” в местността Робова чешма в землището на Шемшево се създава още един парцел за производствено-складови дейности и офис сгради. Земята е на великотърновеца Тихомир Трендафилов. Той е собственик на три ниви с обща площ от 2201 кв.м и е задвижил процедурата по смяна на предназначението им. В покрайнините на Беляковец “Геопланпроект” от старата столица ще прави складова база за строителни материали, авточасти и автобаза върху 1900 кв.м.

Геопланпроект ЕАД - София Симс ООД - София ЦБА Пропърти Мениджмънт АД - Велико Търново 
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
01.10.2015: Енемона АД отчита консолидирана печалба от 2,42 млн. лв. за...
01.10.2015: Новата ограда с Турция вече минава 48 млн. лв. Повече от 48...
06.04.2015: Не един, а трима проектанти ще подготвят строежа на новата...
18.12.2014: Държавата даде летището в Щръклево на община Русе Държавата...
15.04.2011: Инвестиционният интерес в община Велико Търново започва да се...
27.10.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
15.09.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
15.09.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
15.09.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
08.07.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 090 пъти
[2016: 888, 2015: 49, 2014: 22, 2013: 45, 2012: 60, 2011: 13, ... ]