Кратък фирмен профил

Крам Комплекс Груп АД - Мусачево - Сф [Несъстоятелност]


Контакти

Мусачево - Сф, 2139
УПИ I, кв. 67
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200440635
Капитал (лв.): 15 000 000
 
 
 

Отрасъл: Други специализирани строителни дейности
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 29.01.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажби на участия в български и чуждестранни дружества, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, осъществяване на финансов контрол върху дейността им, консултантска дейност, управление на инвестиционни проекти, счетоводно обслужване на дъщерни дружества, извършване на счетоводна дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
01.11.2017: Крам комплекс груп АД-Мусачево /в несъстоятелност/ (0KM) Поради...
09.06.2014: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
09.06.2014: 3. Преместване на емисия на друг пазар или сегмент: Във връзка...
17.05.2013: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
08.01.2013: Крам комплекс груп ЕАД-София (0KM) На проведено ОСА от...
23.11.2012: Крам комплекс груп ЕАД-София (0KM) В БФБ-София АД са постъпили...
05.11.2012: Крам комплекс груп ЕАД-София (0KM) В БФБ-София АД са постъпили...
03.07.2012: Крам комплекс груп ЕАД-София (0KM) На проведено ОСА от...
28.05.2012: Крам комплекс груп ЕАД-София (0KM) В БФБ-София АД са постъпили...
24.04.2012: Крам комплекс груп ЕАД-София (0KM) На проведено ОСА от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 270 пъти
[2016: 554, 2015: 83, 2014: 76, 2013: 152, 2012: 364, 2011: 42, ... ]