Кратък фирмен профил

Виста Ойл ЕООД - Добрич


Контакти

Добрич, 9300
ул. Иван Хадживълков 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 124140887
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Предмет на дейност: Търговия - внос, износ, реекспорт, обменни и други специфични операции, търговско представителство и посредничество, покупко-продажба на стоки или други вещи в първоначален, преработен или обработен вид, производство, изкупуване, преработка и реализация на всички видове селскостопанска и животинска продукция, разкриване на търговски обекти, проектиране, строителство и строителни услуги, предприемачество, покупко-продажба на недвижими имоти и вещни права върху тях, комисионни, спедиционни, складови, лицензионни и лизингови сделки, превозни сделки, таксиметрова дейност, туризъм и свързаните с него дейности, ресторантьорство, хотелиерство, рекламна, информационна, програмна и маркетингова дейност, счетоводни услуги, експертизи и заключения, сделки с интелектуална собственост, предпечатна подготовка, книгоиздаване и книгоразпространение, компютърен дизайн, стоков контрол, курсове за обучение, езикови преводи, разработка на бизнесинформационни системи, производство и търговия с програмни продукти и компютърни системи, сервизна дейност.
 

27.07.2012

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши на сръбското...
[Абонамент за BEIS]

 

27.07.2012: Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши на сръбското...
20.05.2005: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
25.06.2002: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16,...
15.10.1999: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 556 пъти
[2016: 322, 2015: 40, 2014: 33, 2013: 67, 2012: 110, 2011: 8, ... ]