Кратък фирмен профил

Тексим Трейдинг АД - София


Контакти

София, 1463
ул. Бузлуджа 45
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831628356
Капитал (лв.): 794 280
 
 
 

Отрасъл: Други специализирани строителни дейности
Общи събрания: Последно - 29.07.2019 
Предмет на дейност: Търговия със стоки и услуги, внос и износ, услуги в областта на строителството, транспорта и туризма, финансови и данъчни консултации и други дейности, незабранени със закон.
 

01.08.2013

Нетната неконсолидирана печалба на Зърнени храни България към 30...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
01.08.2013: Нетната неконсолидирана печалба на Зърнени храни България към 30...
29.07.2010: Тексим Трейдинг АД - София свиква Годишно общо събрание на...
27.03.2009: Тексим Трейдинг АД - София свиква Годишно общо събрание на...
27.03.2009: Тексим Трейдинг АД - София свиква Годишно общо събрание на...
21.03.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
05.03.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК с...
05.03.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
29.02.2008: Съветът на директорите на "Тексим Трейдинг" - АД, София, на...
08.05.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
08.05.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 616 пъти
[2016: 428, 2015: 69, 2014: 77, 2013: 155, 2012: 381, 2011: 127, ... ]