Кратък фирмен профил

Обредни дейности ЕООД - Велико Търново


Контакти

Велико Търново, 5000
ул. Беляковско шосе 22
тел.: 062/621735,0878690645, 0878690646, 0888812177
факс: 062/630336
e-mail: office@obredni-deinosti.com
WEB-site: http://www.obredni-deinosti.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104521208
ИН по ДДС: BG104521208
Фирмено дело: 955/2000
Брой служители: 23 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): 17 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 463 (2018)
ДМА (хил. лв.): 111 (2016)
Капитал (лв.): 52 700
 
 
 

Отрасъл: Дейности, свързани с погребения или кремация
Предмет на дейност: Организиране и извършване на официалните семейни празници и обреди - сватби, именувания, погребения, помени и други празници от националния празнично-обреден календар, осигуряване на свързаните с тях услуги, производство и търговия с обредни символи и реквизити, управление, поддържане и охрана на обредните сгради (зали) и гробищни паркове в общината, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 26.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Обредни дейности ЕООД - Велико Търново
 Междинен отчет към 30.06.2017 г. на Обредни дейности ЕООД - Велико Търново

26.11.2013

104 хил. лв. е консолидираната печалба на търговските фирми на Община Велико Търново за деветмесечието на тази година. Най-печелившото общинско дружество е туристическа агенция “Царевград Търнов” с положителен финансов резултат от 68 хил. лв. Фирмата за тъжни и весели ритуали “Обредни дейности” е с печалба от 19 хил. лв., “Инвестстрой 92” е на плюс от 12 хил. лв. Търговското дружество, стопанисващо платените паркинги и паяка “Организация на движението, паркинги и гаражи”, е с печалба от 5000 лева. Финансовите резултати на общинските фирми бяха разгледани на заседанията на икономическата и бюджетната комисии в ОбС. В момента общинските дружества работят в среда на системна икономическа криза, която е отчетена в ЕС. При нас кризата вероятно ще продължи още известно време. Няма дружество, което да е в режим на ликвидация. Няма дружество, което да е застрашено от изпадане в несъстоятелност. Това означава, че дружествата са устойчиви към момента, коментира инж. Антон Койнаков, началник-отдел “Общинска икономика”. Средната работна заплата в общинските фирми e 691 лева или със 79 лева по-висока от средното възнаграждение за периода в областта. Най-ниско платени са заетите в “Царевград Търнов” и “Организация на движението, паркинги и гаражи” . Чисто търговските дружества са инвестирали общо 122 хил. лв. в дълготрайни материални активи през периода.

Инвестстрой 92 ЕООД - Велико Търново Обредни дейности ЕООД - Велико Търново Царевград Търнов ЕООД - Велико Търново 
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
20.05.2020: 124 000 лв. е печалбата на общинските дружества във В. Търново...
28.11.2019: 199 000 лева е печалбата на общинските дружества 199 000 лв. е...
22.08.2019: С 39 000 лв. намаляват приходите в търновските общински...
29.05.2018: 503 000 лв. е печалбата за 2017 г. на общинските дружества във...
01.12.2017: Печалба от 897 хил. лв. отчитат общинските търговски дружества...
25.08.2016: С 36 000 лв. печалба ОДПГ е отличникът сред общинските фирми за...
18.12.2015: 104 хил. лв. e кoнcoлидиpaнaтa пeчaлбa зa дeвeтмeceчиeтo нa тaзи...
25.05.2015: 3000 лв. e кoнcoлидиpaнaтa зaгyбa нa фиpмитe нa Общинa Вeликo...
24.11.2014: 44 000 лв. е печалбата на търговските фирми на Община Велико...
25.09.2014: Коренно противоположни финансови резултати представят общинските...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 233 пъти
[2016: 1 888, 2015: 47, 2014: 50, 2013: 100, 2012: 195, 2011: 12, ... ]