Кратък фирмен профил

Фохар АД - София


Контакти

София, 1616
ул. Даскал Стоян Попандреев 28, вх. Б, офис 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831628267
Капитал (лв.): 3 400 000
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 20.06.2019 
Предмет на дейност: Отдаване под наем на недвижими имоти, продажба на стоки и услуги, търговско представителство и всякакъв вид дейност, която не е забранена от закона.
 

03.03.2014

Албена инвест холдинг" продава хотелите си в Боровец "Албена...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 8   стр.    
28.11.2017: Печалбата на "Албена" се е повишила Печалбата на курортното...
03.05.2017: Албена АД вече е на 233% печалба няколко месеца след вливането...
02.05.2017: "Хидрострой" и ГБС са сред кандидатите за пречиствателната...
06.06.2016: "Албена инвест холдинг" продава активи за 2,5 млн. лв. "Албена...
03.03.2014: Албена инвест холдинг" продава хотелите си в Боровец "Албена...
27.08.2012: Албена инвест холдинг АД удвоява консолидираната си печалба до...
27.04.2010: Фохар АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
29.04.2009: Фохар АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
13.03.2009: Фохар АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
12.09.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 779 пъти
[2016: 687, 2015: 92, 2014: 62, 2013: 125, 2012: 232, 2011: 182, ... ]