Кратък фирмен профил

Обредни дейности ЕООД - Велико Търново


Контакти

Велико Търново, 5000
ул. Беляковско шосе 22
тел.: 062/621735,0878690645, 0878690646, 0888812177
факс: 062/630336
e-mail: office@obredni-deinosti.com
WEB-site: http://www.obredni-deinosti.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104521208
ИН по ДДС: BG104521208
Фирмено дело: 955/2000
Брой служители: 23 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): 17 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 463 (2018)
ДМА (хил. лв.): 111 (2016)
Капитал (лв.): 52 700
 
 
 

Отрасъл: Дейности, свързани с погребения или кремация
Предмет на дейност: Организиране и извършване на официалните семейни празници и обреди - сватби, именувания, погребения, помени и други празници от националния празнично-обреден календар, осигуряване на свързаните с тях услуги, производство и търговия с обредни символи и реквизити, управление, поддържане и охрана на обредните сгради (зали) и гробищни паркове в общината, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 26.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Обредни дейности ЕООД - Велико Търново
 Междинен отчет към 30.06.2017 г. на Обредни дейности ЕООД - Велико Търново

27.03.2014

“Царевград Търнов” ЕООД е най-печелившата общинска фирма. Туристическата агенция на Община Велико Търново отчита за миналата година печалба от 40 000 лв., което е 55 % от общата печалба на чисто търговските дужества. Петте самофинансиращи се фирми, чийто едноличен собственик на капитала е Община Велико Търново, приключиха годината с консолидирана печалба от 73 000 лв., което е с 51 000 лв. повече от предходната година. Ръстът в туризма е довел до увеличение на печалбата на “Царевград Търнов” с 9000 лв. “Инвестстрой-92” е с положителен финансов резултат от 18 000 лв. “Обредни дейности” от сватби и погребения е на печалба 9000 лв. “Организация на движението, паркинги и гаражи” от сините зони, платените паркинги и “паяка” е на плюс 4000 лв., докато през м.г. имаше загуба от 53 000 лв. Медицинският център за рехабилитация и спортна медицина отчита годишна печалба от 2000 лв. Има оптимизъм за растеж, но възстановяването все още е крехко, се посочва в годишния отчет на общинските фирми. Тревожно е положението с краткосрочните вземания, които сумарно са 770 000 лв. Рекордът е на “Инвестстрой-92” с несъбрани от контрагенти 515 000 лв. Краткосрочните задължения общо са 340 000 лв. 632 лева е средната заплата в общинските фирми. От дружествата, които са на самоиздръжка, най-добре платени са в Медицинския център за рехабилитация и спортна дисциплина, където СРЗ е 791 лв. Следва “Инвестстрой-92” със СРЗ от 630 лв. В “Обредни дейности” възнаграждението е 613 лв. средно на месец, в общинската туристическа агенция “Царевград Търнов” – 586 лв. Най-ниско платени са в “Организация на движението, паркинги и гаражи” – 540 лв.

Инвестстрой 92 ЕООД - Велико Търново Обредни дейности ЕООД - Велико Търново Царевград Търнов ЕООД - Велико Търново 
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
20.05.2020: 124 000 лв. е печалбата на общинските дружества във В. Търново...
28.11.2019: 199 000 лева е печалбата на общинските дружества 199 000 лв. е...
22.08.2019: С 39 000 лв. намаляват приходите в търновските общински...
29.05.2018: 503 000 лв. е печалбата за 2017 г. на общинските дружества във...
01.12.2017: Печалба от 897 хил. лв. отчитат общинските търговски дружества...
25.08.2016: С 36 000 лв. печалба ОДПГ е отличникът сред общинските фирми за...
18.12.2015: 104 хил. лв. e кoнcoлидиpaнaтa пeчaлбa зa дeвeтмeceчиeтo нa тaзи...
25.05.2015: 3000 лв. e кoнcoлидиpaнaтa зaгyбa нa фиpмитe нa Общинa Вeликo...
24.11.2014: 44 000 лв. е печалбата на търговските фирми на Община Велико...
25.09.2014: Коренно противоположни финансови резултати представят общинските...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 230 пъти
[2016: 1 885, 2015: 47, 2014: 50, 2013: 100, 2012: 195, 2011: 12, ... ]