Кратък фирмен профил

Пристанище Варна ЕАД - Варна


Контакти

Варна, 9000
пл. Славейков 1
тел.: 052/692232,632166,602191
факс: 052/632953
e-mail: headoffice@port-varna.bg
WEB-site: http://www.port-varna.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103061301
ИН по ДДС: BG103061301
Фирмено дело: 2107/96
Брой служители: 1569 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 11 170 (2017)
Оборот (хил. лв.): 72 476 (2017)
ДМА (хил. лв.): 33 963 (2017)
Капитал (лв.): 8 493 571
 
 
 

Отрасъл: Други спомагателни дейности във водния транспорт
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 23.01.2009 
Предмет на дейност: Пристанищна дейност и свързаното с нея агентско и търговско обслужване, техническо обслужване, спедиция, инвестиционна, инженерингова и научно-развойна дейност, подготовка и квалификация на кадри, вътрешна и външна търговия и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 28.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Пристанище Варна ЕАД - Варна
 Доклад за дейността на Пристанище Варна ЕАД - Варна към 30.06.2017 г.
 Междинен финансов отчет на Пристанище Варна ЕАД - Варна към 30.06.2017 г.
 Приложение към финансов отчет на Пристанище Варна ЕАД - Варна
 Декларация

22.08.2014

Как пристигат тръбите за морската част на "Южен поток" На пристанище Варна продължава подготовката за доставка на нови пратки тръби за морската част на газопровода "Южен поток". Във вторник служебният министърът на икономиката и енергетиката Васил Щонов възложи на Българския енергиен холдинг преустановяване на всички действия по строежа на "Южен поток" на българска територия докато той не отговори на законовите изисквания на Европейската комисия. Това включва и изискване към Българския енергиен холдинг да бъде прекратено възлагането на всички тръжни процедури, както и сключването на договори по проекта "Южен поток". Тръбите, доставени до момента във Варна, както и тези които предстои да пристигнат, трябва да бъдат поставени на морското дъно, уточниха от компанията "Южен поток транспорт". Според Нина Мирчева, мениджър "Комуникации" на дружеството за България подводният участък на съоръжението остава извън обхвата на наложената забрана за строителство. При това положение няма проблем нито за доставката нито за складирането на тръбите на Пристанище Варна, каза тя.

Български енергиен холдинг ЕАД - София Пристанище Варна ЕАД - Варна Министерство на икономиката - София Южен поток България АД - София 
 


Новини

  стр. 1 / 50   стр.    
22.11.2018: 10 млн. лева печалба очаква пристанище Варна за 2018 г. Според...
20.12.2017: Продължава развитието на Морска гара - Варна Над 9,9 млн. тона...
29.09.2017: Китайска компания има интерес към инвестиции на пристанищата във...
26.09.2017: "Тотал Е&П България", дъщерно дружество на френската петролна...
11.05.2017: Само "Пристанище Варна" реализира печалба Две от държавните...
23.02.2017: Бившият депутат от НДСВ в 39-то Народно събрание Стефан Минков е...
18.10.2016: Стартира изработването на генерален план за пристанище...
17.09.2016: Тонове боклук от Сицилия ще се изгаря в циментов завод в...
22.08.2016: 6,55 млн. лв. е чистата печалба на "Пристанище Варна" за първото...
11.08.2016: Бизнесмени от Русия и бившите републики въртят оборот за милиони...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 851 пъти
[2016: 3 242, 2015: 258, 2014: 153, 2013: 307, 2012: 688, 2011: 586, ... ]