Кратък фирмен профил

Крос Видин ООД - Видин


Контакти

Видин, 3700
ж.к. Западна промишлена зона
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 105560477
Капитал (лв.): 10 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на велосипеди
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Производство и продажба на велосипеди в страната и чужбина.производство и търговия със стоки и услуги в страната и чужбина, в това число оказионна, комисионна и актуална търговия-в магазини и разносна. производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция.транспортна дейност-всички видове транспорт, в това число таксиметрова и автосервизна. посредничество и представителство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина. рекламна и импресарска дейност. консултантска дейност, в това число икономически, правни и инженерингови услуги. външно икономическа дейност. туристическа дейност в страната и чужбина, включваща социален, специализиран и стопански туризъм, в това число екскурзии, експедиции, спонсорски договори, търговия с екипировки и съоръжения за туризъм и спорт в страната и чужбина и други дейности свързани с отдиха и свободното време. хотелиерство и ресторантъорство. експлоатация, обзавеждане и строителство на обекти за спорт и туризъм, в това число спортни и фитнес центрове. отдаване под наем и за съвместни дейности на обекти и имущество, включително и предоставени от други физически и юридически лица. извършване на други дейности, незабранени от закона.
 

16.09.2014

Външните пазари поддържат производството на велосипеди в...
[Абонамент за BEIS]

 

16.09.2014: Външните пазари поддържат производството на велосипеди в...
05.09.2013: Българската велоиндустрия продължава да чупи собствените си...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 393 пъти
[2016: 174, 2015: 28, 2014: 26, 2013: 53, 2012: 117, 2011: 11, ... ]