Кратък фирмен профил

Българска стокова борса АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Джеймс Баучер 81
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117083941
Капитал (лв.): 506 160
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Лицензи и сертификати:  Стокова борса
Общи събрания: Последно - 02.06.2020  Предстоящо - 22.06.2021 
Предмет на дейност: Организиране и извършване на борсова търговия във формата на организиран пазар на определено място, на което са създадени условия за сключване на борсови сделки с допуснати за търгуване стоки, осъществявана между търговците - членове на борсата с посредничество на брокери в определени часове и по предварително и публично оповестен ред. стоковата борса създава клирингова къща, като специализирано обособено структорно звено, за управление и контрол на средства по фондове и разплащания със средства по сметки в обслужващата банка на клиринговите членове, с цел гарантиране и осъществяване на плащанията по задължения, възникнали по сключени на борсата фючърсни и опционни сделки, за които те отговарят. дружеството провежда курсове за обучение за брокерска дейност в качеството си на организатор, регистриран от държавната комисия по стоковите борси и тържищата въз основа на одобрен учебен план. дружеството може да извършва и друга дейност и да сключва търговски сделки, при условие че това е свързано с осигуряване на дейността му като стокова борса, както следва- експертно - консултантски услуги - теxническо осигуряване на борсовата търговия, финансови, теxнически, правни, икономически и други консултации по борсовата търговия, маркетингови проучвания и консултации по пазарните състояния и тенденции. информационни услуги - борсова статистика, анализи и прогнози, рекламно - информационни материали, тематични изложби, лектории, семинари и бизнес срещи с българско и чуждестранно участие и други. издателска дейност - издаване на борсов бюлетин, специализирани издания по принципите, обичаите и практиката на борсовата търговия и други. транспортна и застраxователна дейност, стоков контрол и други дейности, осъществявани съвместно с оторизирани по съответния законов ред органи и организации, упълномощени от дружеството или такива създадени с негово участие.
 

14.11.2014

"Българска стокова борса" АД ще проведе общо събрание на 1...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 9   стр.    
13.12.2017: Двете най-големи борси ще търгуват на едно място От 1 януари...
13.12.2017: Обединяват се двете най-големи стокови борси у нас Търговията...
19.10.2016: Софийската и Българската стокова борса се обединяват Две от...
13.06.2016: Доставка на дизел за Държавния резерв 28.4 млн. лв. "Лукойл...
14.11.2014: "Българска стокова борса" АД ще проведе общо събрание на 1...
18.03.2014: Държавният резерв вдига оборотите на Русенската стокова...
14.03.2014: Разпродават активи за 140 млн. лв. от Държавния резерв в...
13.03.2014: Държавният резерв се изсипа на Русенската стокова борса (РСБ),...
06.03.2012: Няма да има търговия с дървесина на стоковата борса, каза...
28.04.2010: Русенска Стокова Борса АД - Русе свиква Годишно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 284 пъти
[2016: 1 076, 2015: 144, 2014: 32, 2013: 65, 2012: 291, 2011: 162, ... ]