Кратък фирмен профил

Ученическо и столово хранене ЕАД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Цанко Дюстабанов 1
тел.: 052/751072,445906,444368,451072
факс: 052/744154,444154
e-mail: ush_ead@abv.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103552229
ИН по ДДС: BG103552229
Фирмено дело: 2133/2000
Брой служители: 258 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): -127 (2016)
Оборот (хил. лв.): 6 398 (2016)
ДМА (хил. лв.): 339 (2016)
Капитал (лв.): 292 000
 
 
 

Отрасъл: Столове
Лицензи и сертификати:  Сертификат HACCP Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Доставка на стоки и извършване на услуги, необходими за задоволяване на потребностите от организирано детско, ученическо и друго столово хранене.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 28.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Ученическо и столово хранене ЕАД - Варна
 Междинен финансов отчет към 30.06.2017
 Приложения към финансовия отчет
 Междинен доклад за дейността към 30.06.2017
 Декларация по чл. 100о
 Шестмесечни справки-уведомления за периода 1.01 - 30.06.2017
 Информация съгл. прил. 9 от Наредба No 2

21.04.2015

Общинският съвет във Варна да стегне подопечната си фирма „Ученическо и столово хранене”, настоява кметът Иван Портних. Поводът е доклад на експерти от РЗИ-Варна, според който дружеството си е позволило да предлага по-малки грамажи в менюто на децата от 3 години до 7 години в забавачките в града. На хлапетата масово се давали салати по 50, вместо по 100 грама. Готовите следобедни закуски пък тежали 70, а не 100 грама. Освен това, в менюто липсвали ядки, а картофите, оризът, млякото и соковете били недостатъчни, за да гарантират минималния енергиен прием от необходимите за нормален детски растеж 1178 килокалории.

Ученическо и столово хранене ЕАД - Варна 
 

21.04.2015: Общинският съвет във Варна да стегне подопечната си фирма...
13.06.2014: От 3 до 5 хиляди лева глоба може да бъде наложена на всяка една...
18.02.2005: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
06.02.2004: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
18.02.2003: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
14.11.2001: Възможността неизползваемите в момента мази на Двореца на...
25.04.2001: Общинските дружества ще бъдат освободени от внасяне на дивиденти...
03.10.2000: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 274 пъти
[2016: 772, 2015: 51, 2014: 71, 2013: 143, 2012: 260, 2011: 20, ... ]