Кратък фирмен профил

Сана Спейс хотел Хисаря АД - София [Производство по несъстоятелност]


Контакти

София, 1618
бул. Цар Борис ІІІ №159, ет. 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201554111
Капитал (лв.): 36 250 000
 
 
 

Отрасъл: Хотели
Общи събрания: Последно - 14.11.2018 
Предмет на дейност: Покупка, строеж, обзавеждане, подръжка, управление и отдаване под наем на недвижими имоти; хотелиерство и ресторантъорство; посредничество и представителство /без процесуално/ на местни и чуждестранни лица, консултантска дейност; вътршно и външнотърговска дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон, а за дейностите, които се упражняват при разрешителен режим - след получаване на съответен лиценз.
 

07.01.2016

Синдиците на КТБ публикуваха списъка с цесиите Синдиците на...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
10.12.2020: "Сана спа хотел" се продава като коледен подарък Балансовата...
24.08.2020: Синдиците на КТБ го удариха на летни разпродажби Часове преди...
04.09.2017: Съдия-изпълнители извадиха на тезгяха "Русенска...
17.02.2017: Име на длъжника, Общо задължения към КТБ АД (н), Обща сума на...
17.02.2017: Фирми и физически лица дължат 6,082 милиарда лева непогасени...
04.11.2016: Изложените в сигнала факти са свързани основно с фирмите „Сана...
07.01.2016: Синдиците на КТБ публикуваха списъка с цесиите Синдиците на...
07.01.2016: Цветан Василев направил цесии в КТБ за 81 млн. Мажоритарният...
23.04.2015: Продажбата на БТК и още няколко ключови дружества от бизнес...
23.04.2015: КЗК не открива купувача на БТК и "Дунарит" Комисията за защита...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати