Кратък фирмен профил

Моллов-07 ООД - Ивайловград


Контакти

Ивайловград, 6970
ул. Осми март 2, вх. Б, ет. 1, ап. 17
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 126745034
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Добив на скални материали на блокове за строителството
Предмет на дейност: Проучване и добив на подземни богатства и скално-облицовъчни материали /след получаване на съответните разрешения/ и търговия с тяx; производство, преработка и покупка на селскостопанска и горскостопанска продукция с цел продажба и износ в първоначален, преработен или обработен вид; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство; комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, сделки с интелектуална собственост, xотелиерски /извън случаите по чл.2 т.3 от тз/, туристически, рекламни, информационни, проектантски, счетоводни и програмни услуги /извършвани под формата на предприятие/; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ.
 

17.03.2016

Инвестират 100 000 лв. в проучване на подземни богатства Над...
[Абонамент за BEIS]

 

17.03.2016: Инвестират 100 000 лв. в проучване на подземни богатства Над...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати