Кратък фирмен профил

КММ АД - Шумен


Контакти

Шумен, 9700
бул. Мадара 38
тел.: 054/850001, 892020, 892023
факс: 054/830655
e-mail: office@kmmbg.com
WEB-site: http://www.kmmbg.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 127013845
ИН по ДДС: BG127013845
Фирмено дело: 94/91
Брой служители: 57 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): -106 (2016)
Оборот (хил. лв.): 2 832 (2016)
ДМА (хил. лв.): 11 337 (2016)
Капитал (лв.): 300 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001 Емитент
Общи събрания: Последно - 30.06.2017  Предстоящо - 29.06.2018 
Продукти и услуги:
Производство на корабни и индустриални котли, филтри за отпадни води, топлообменници, охладители и други изделия от черна и неръждаема ламарина по проект на клиента.
Предмет на дейност: Производство на корабни котли, топлообменници, хидрофори, машиностроителна продукция, търговия в страната и в чужбина и всички дейности, незабранени със закон, рентгенова и ултразвукова дефектоскопия, преработка и търговия в страната и в чужбина с метални отпадъци.
 


Регулирана информация

 

28.05.2018 12:14 КММ АД - Шумен : 4KPОбщо събрание на акционерите 
На 28.05.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/ на 29.06.2018
 Покана за общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен
 Материали за общо събрание на акционерите

22.06.2016

КММ АД-Шумен (4KP) На проведено на 20.06.2016 год. ОСА на КММ АД-Шумен (4KP) са взети следните решения: - Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.; - Приема финансовите отчети на дружеството за 2015 год.; - Приема доклада на регистрирания одитор за 2015 год.; - Избира регистриран одитор за 2016 год.; - Освобождава членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.; - Отнася печалбата за 2015 год. в размер на 77 188 лв. за покриване на загуби от минали години. Дивиденти няма да се разпределят;

КММ АД - Шумен 
 


Новини

  стр. 1 / 14   стр.    
29.05.2018: КММ АД-Шумен (4KP) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
03.07.2017: КММ АД-Шумен (4KP) На проведено редовно ОСА от 30.06.2017 г. на...
31.05.2017: КММ АД-Шумен (4KP) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
16.09.2016: КММ АД-Шумен (4KP) На извънредно ОСА на КММ АД-Шумен (4KP),...
31.08.2016: КММ АД-Шумен (4KP) На проведено извънредно ОСА от 26.08.2016 г....
11.07.2016: КММ АД-Шумен (4KP) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
22.06.2016: КММ АД-Шумен (4KP) На проведено на 20.06.2016 год. ОСА на КММ...
04.05.2016: КММ АД-Шумен (4KP) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
23.07.2015: КММ АД-Шумен (4KP) В БФБ-София АД е постъпила следната...
22.06.2015: КММ АД-Шумен (4KP) На проведено ОСА от 19.06.2015 год. на КММ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 10 730 пъти
[2016: 2 672, 2015: 202, 2014: 145, 2013: 291, 2012: 718, 2011: 1 606, ... ]