Кратък фирмен профил

Обредни дейности ЕООД - Велико Търново


Контакти

Велико Търново, 5000
ул. Беляковско шосе 22
тел.: 062/621735,0878690645, 0878690646, 0888812177
факс: 062/630336
e-mail: office@obredni-deinosti.com
WEB-site: http://www.obredni-deinosti.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104521208
ИН по ДДС: BG104521208
Фирмено дело: 955/2000
Брой служители: 26 (2017)
Финансов резултат (хил. лв.): 21 (2015)
Оборот (хил. лв.): 399 (2015)
ДМА (хил. лв.): 111 (2016)
Капитал (лв.): 52 700
 
 
 

Отрасъл: Дейности, свързани с погребения или кремация
Предмет на дейност: Организиране и извършване на официалните семейни празници и обреди - сватби, именувания, погребения, помени и други празници от националния празнично-обреден календар, осигуряване на свързаните с тях услуги, производство и търговия с обредни символи и реквизити, управление, поддържане и охрана на обредните сгради (зали) и гробищни паркове в общината, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 26.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Обредни дейности ЕООД - Велико Търново
 Междинен отчет към 30.06.2017 г. на Обредни дейности ЕООД - Велико Търново

25.08.2016

С 36 000 лв. печалба ОДПГ е отличникът сред общинските фирми за полугодието 60 000 лв. е печалбата, която отчитат за полугодието петте общински фирми във В. Търново, които са на самоиздръжка от търговската си дейност. В сравнение със същия период на м.г. сега консолидираният положителен финансов резултат е с 16 000 лв. по-добър. С 36 000 лв. печалба отличникът е “Организация на движението, паркинги и гаражи”. От 43 000 лв. загуба за първото полугодие на миналата година “Инвестстрой 92” сега е излязла с 1000 лв. над нулата. Осезателно са паднали печалбите на общинската туристическа фирма “Царевград Търнов” и на “Обредни дейности”. В туризма отчетената печалба е 14 000 лв. или с 11 000 лв. по-малко от м.г. Тъжните и веселите ритуали са донесли печалба на общинската фирма от 8000 лв. за полугодието, а за същия период на м.г. резултатът е бил 29 000 лв. Традиционно 1000 лв. си остава положителният резултат за полугодието на Медицинския център за рехабилитация и спортна медицина. С най-големите краткосрочни вземания от 376 000 лв. е “Инвестстрой 92”. При краткосрочните задължения най-голяма е сумата на “Царевград Търнов” – 118 000 лв.

Инвестстрой 92 ЕООД - Велико Търново Обредни дейности ЕООД - Велико Търново Община Велико Търново - Велико Търново Организация на движението, паркинги и гаражи ЕООД - Велико Търново Царевград Търнов ЕООД - Велико Търново 
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
29.05.2018: 503 000 лв. е печалбата за 2017 г. на общинските дружества във...
01.12.2017: Печалба от 897 хил. лв. отчитат общинските търговски дружества...
25.08.2016: С 36 000 лв. печалба ОДПГ е отличникът сред общинските фирми за...
18.12.2015: 104 хил. лв. e кoнcoлидиpaнaтa пeчaлбa зa дeвeтмeceчиeтo нa тaзи...
25.05.2015: 3000 лв. e кoнcoлидиpaнaтa зaгyбa нa фиpмитe нa Общинa Вeликo...
24.11.2014: 44 000 лв. е печалбата на търговските фирми на Община Велико...
25.09.2014: Коренно противоположни финансови резултати представят общинските...
21.08.2014: Оказа се на съвместното заседание на постоянните комисии по...
27.03.2014: “Царевград Търнов” ЕООД е най-печелившата общинска фирма....
26.11.2013: 104 хил. лв. е консолидираната печалба на търговските фирми на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 776 пъти
[2016: 1 431, 2015: 47, 2014: 50, 2013: 100, 2012: 195, 2011: 12, ... ]