Кратък фирмен профил

Бул Инс АД - София


Контакти

София, 1000
бул. Джеймс Баучер 87
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831830482
Капитал (лв.): 44 580 000
 
 
 

Отрасъл: Друго застраховане, без застраховане - живот
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Застраховател
Общи събрания: Последно - 14.11.2019  Предстоящо - 30.09.2020 
Предмет на дейност: Застраховане в страната и в чужбина, застраховка "Злополука", застраховка на сухопътни превозни средства без релсови превозни средства, застраховка на товари по време на превоз, застраховка "Пожар" и "Природни бедствия", застраховка "Щети на имущество", застраховка "Гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства, застраховка "Обща гражданска отговорност", застраховка на разни финансови загуби, помощ при пътуване, застраховка "Заболяване", застраховка на кредити.
 

06.02.2017

Застрахователният сектор се оказа най-проблемният от трите...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 25   стр.    
23.05.2019: “Бул Инс”: Ще платим по 50 000 лева за загинал край Своге...
22.05.2019: КФН: Изплащането на 10 лева обезщетение на наследници на...
28.03.2019: КФН одобри Виолина Маринова за член на Надзорния съвет на "ДСК...
17.05.2018: КФН извади кипърската ЗК "Олимпик" от пазара на "Гражданска...
13.06.2017: КФН одобри одиторите на "Лев Инс" Комисията за финансов надзор...
23.03.2017: КФН обяви одиторите и на застрахователните компании Комисията...
06.02.2017: Стрес тестовете показаха, че 13 застрахователя са имали недостиг...
06.02.2017: Застрахователният сектор се оказа най-проблемният от трите...
06.10.2016: КФН смени одиторите на "Бул инс" и групата "Лев инс" След...
21.09.2016: Най-големите 7 компании в общото застраховане у нас държат 74.2...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 442 пъти
[2016: 978, 2015: 218, 2014: 97, 2013: 194, 2012: 439, 2011: 653, ... ]