Кратък фирмен профил

Випом АД - Видин


Контакти

Видин, 3700
ул. Цар Иван Асен II 9
тел.: 094/609025,609020,609 021, 02/971 56 71
факс: 094/609021
e-mail: vipom@vipom.com
WEB-site: http://www.vipom.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 815123244
ИН по ДДС: BG815123244
Фирмено дело: 228/97
Брой служители: 144 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 21 (2016)
Оборот (хил. лв.): 3 004 (2016)
ДМА (хил. лв.): 3 710 (2016)
Капитал (лв.): 299 120
 
 
 

Отрасъл: Производство на помпи и компресори
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 26.06.2017 
Продукти и услуги:
Производство на помпи, помпени агрегати, миниВЕЦ, резервни части, сервиз
Предмет на дейност: Производство на помпи, помпени модули, стационарни станции и комплексни обекти, търговска дейност в страната и чужбина, както и всякаква друга дейност в страната и чужбина, доколкото това не противоречи на разпоредбите на действащото законодателство.
 


Регулирана информация

 

7.11.2017 13:13 Випом АД - Видин : 4VIНовини 
На 07.11.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление във връзка с изискването на разпоредбата на чл. 79 б от ЗППЦК за издаден LEI код на "ВИПОМ" АД
 Уведомление за издаден LEI код на "ВИПОМ" АД

13.06.2017

Випом АД-Видин (4VI) Поради липса на кворум, свиканото за 12.06.2017 г. редовно ОСА на Випом АД-Видин (4VI) не се е провело. Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 26.06.2017 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.06.2017 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 08.06.2017 г.

Випом АД - Видин Българска фондова борса - София АД - София Централен Депозитар АД - София 
 


Новини

  стр. 1 / 18   стр.    
27.06.2017: Випом АД-Видин (4VI) На проведено редовно ОСА от 26.06.2017...
13.06.2017: Випом АД-Видин (4VI) Поради липса на кворум, свиканото за...
15.05.2017: Випом АД-Видин (4VI) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
01.08.2016: Випом АД-Видин (4VI) Считано от 01.08.2016 год., Лора Рузвелт...
29.06.2016: Випом АД планира обратно изкупуване на акции По време на общото...
28.06.2016: Випом АД-Видин (4VI) На проведено ОСА от 27.06.2016 год. на...
14.06.2016: Випом АД-Видин (4VI) Поради липса на кворум, свиканото за...
12.05.2016: Випом АД-Видин (4VI) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
13.11.2015: Випом АД-Видин (4VI) На проведено ОСА от 12.11.2015 год. на...
29.10.2015: Випом АД-Видин (4VI) Поради липса на кворум свиканото от Випом...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 14 101 пъти
[2016: 1 819, 2015: 394, 2014: 219, 2013: 439, 2012: 991, 2011: 1 929, ... ]