Кратък фирмен профил

Висше училище по застраховане и финанси АД - София


Контакти

София, 1618
ул. Гусла 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130319581
Капитал (лв.): 70 000
 
 
 

Отрасъл: Висше образование
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 13.06.2019  Предстоящо - 03.09.2020 
Предмет на дейност: Обучение на български и чуждестранни студенти в редовна, задочна и дистанционна форма за придобиване на образователна степен "бакалавър" по следните специалности: застраховане и социално дело, финанси и кредит, счетоводство и контрол, стопански и финансов контрол, икономика и организация на труда, икономика, научноизследователска и консултантска дейност, издателска и разпространителска дейност, сделки с интелектуална собственост, образователен мениджмънт, отдаване под наем, покупко-продажба на право на собственост и други вещни права върху дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи, франчайзинг.
 

14.06.2017

"Инвестор.бг" купува Висшето училище по застраховане и...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
03.12.2019: „ЕКСПОРТЕН ХЪБ БЪЛГАРИЯ“ ЩЕ ТЪРСИ ВЪНШНИ ПАЗАРИ ЗА БЪЛГАРСКИ...
02.12.2019: България ще има своя Експортен хъб в началото на 2020 г....
07.10.2019: ВУЗФ откри магистратура „Брокерство и оценяване на недвижими...
16.09.2019: ВУЗФ и Ogilvy Sofia откриват нова магистратура по бранд...
27.11.2018: Инвестор.БГ АД-София (4IN) В БФБ АД са постъпили материали за...
12.09.2017: Investor Media Group ("Инвестор.бг") приключи сделката по...
12.09.2017: Продажбата на ВУЗФ е финализирана Investor Media Group и...
14.06.2017: "Инвестор.бг" купува Висшето училище по застраховане и...
13.06.2017: "Инвестор.бг" купува Висшето училище по застраховане и...
13.06.2017: "Инвестор.бг" планира да набере над 20 млн. лв. през...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 030 пъти
[2016: 597, 2015: 42, 2014: 37, 2013: 74, 2012: 157, 2011: 59, ... ]