Кратък фирмен профил

СФБ Капиталов пазар АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Алабин 16-20
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831414785
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 23.06.2020 
Предмет на дейност: Проучване, анализ и консултиране на предприятия за оптимизация на производствени процеси, разработване на инвестиционни проекти и корпоративни стратегии; определяне и разпространение на инвестиционни и кредитни рейтинги; обучение и квалификация на персонал; разработване на програмни продукти и предоставяне на информационни услуги с отдалечен достъп; търговско представителство и агентство на български и чуждестранни юридически и физически лица; дружеството може да извършва и всякакъв вид дейност, незабранена от действащото законодателство.
 

10.07.2017

През първото тримесечие на 2017 г. производството на минерални...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 45   стр.    
30.06.2020: През първото тримесечие на 2020 г. производството на минерални...
29.04.2020: Производството на преработените и консервирани зеленчуци...
14.04.2020: Производството на козметични продукти в България нараства с над...
31.03.2020: Производството на минерални горива за двигатели с вътрешно...
03.01.2020: През третото тримесечие на 2019 г. производството на минерални...
08.10.2019: През второто тримесечие на 2019 г. има значително увеличение на...
26.07.2019: Българска стопанска камара и Карол Инвестмънт ЕАД, , дружество...
26.06.2019: През първото тримесечие на 2019 г. производството на минерални...
22.04.2019: През четвъртото тримесечие на 2018 г. отново има увеличение в...
17.04.2018: През четвъртото тримесечие на 2017 г. тенденцията на увеличение...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 198 059 пъти
[2016: 11 373, 2015: 4 245, 2014: 2 568, 2013: 5 137, 2012: 12 950, 2011: 16 713, ... ]