Кратък фирмен профил

Пристанище Варна ЕАД - Варна


Контакти

Варна, 9000
пл. Славейков 1
тел.: 052/692232,632166,602191
факс: 052/632953
e-mail: headoffice@port-varna.bg
WEB-site: http://www.port-varna.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103061301
ИН по ДДС: BG103061301
Фирмено дело: 2107/96
Брой служители: 1433 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): 10 886 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 71 321 (2018)
ДМА (хил. лв.): 33 963 (2017)
Капитал (лв.): 8 493 571
 
 
 

Отрасъл: Обработка на товари
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 23.01.2009 
Предмет на дейност: Пристанищна дейност и свързаното с нея агентско и търговско обслужване, техническо обслужване, спедиция, инвестиционна, инженерингова и научно-развойна дейност, подготовка и квалификация на кадри, вътрешна и външна търговия и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 28.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Пристанище Варна ЕАД - Варна
 Доклад за дейността на Пристанище Варна ЕАД - Варна към 30.06.2017 г.
 Междинен финансов отчет на Пристанище Варна ЕАД - Варна към 30.06.2017 г.
 Приложение към финансов отчет на Пристанище Варна ЕАД - Варна
 Декларация

20.12.2017

Продължава развитието на Морска гара - Варна Над 9,9 млн. тона товари ще бъдат обработени в „Пристанище Варна“ ЕАД до края на 2017 година. Дружеството, опериращо най-големите пристанищни терминали в страната, за поредна година отчита увеличение на товарооборота. С над 350 хил. тона повече са обработените товари, спрямо миналата година. Основен ръст има при обработката на насипни нерудни товари, които са над 1,2 млн. тона, химическите наливни продукти, които са 825 000 тона и обработените контейнери, които през тази година са около 150 000 TEU. Поради състоянието на пазара на земеделската продукция, пристанището отчита минимален спад при зърнени товари, като през годината са обработени над 2,6 млн. тона. 12 млн. лева ще бъде печалбата на „Пристанище Варна“ ЕАД за годината, при достигнат размер на приходите от около 72 млн. лева. Дружеството запазва постигнатите високи финансови резултати от предходната година, следвайки стриктна финансова политика при постоянни инвестиции за техническо обновяване и подобряване на инфраструктурата на терминалите. През 2017 г. „Пристанище Варна“ ЕАД придоби нови колесни товарачи, вилкови повдигачи, терминални влекачи и специализирани терминални почистващи машини на стойност над 4 млн. лева. В пристанището вече функционира и единствената у нас по своя тип специализирана установка на наклоняване на контейнери, осигуряваща контейнеризиране на зърнени товари. Наред с инвестициите в нова техника, дружеството е инвестирало и над 1 млн. лева за преоборудване на налична техника. 4 млн. лева са инвестирани в поддръжка и обновяване на пристанищната инфраструктура. Продължава проекта за развитие на обществения район на Морска гара – Варна, осъществен изцяло по идея и със средства на държавното дружество. За 2017 г. Морска гара – Варна придоби статут на притегателен обществен център за събития от национален и международен характер, носещи директни приходи не само за дружеството, но и за местната икономика. Инвестициите на „Пристанище Варна“ ЕАД реализираха и изграждането на ветроходен музей на открито на яхта „Булкон Стар“, превърнала се в символ, подчертаващ съвременното европейско излъчване на пасажерския терминал. Развитието на района около Морска гара – Варна ще продължи с инвестиции и преди предстоящото поредно домакинство на етап от международните регати „Тол шипс“ през 2019 година.

Пристанище Варна ЕАД - Варна 
 


Новини

  стр. 1 / 51   стр.    
27.05.2020: Д банк е готова да кредитира "ТЕЦ Варна" на Ахмед Доган с 22...
13.01.2020: Концесионерът увеличава инвестициите и товарооборота на...
12.11.2019: Желязков: Подобряваме пристанище Варна за големи кораби, не...
26.08.2019: Евростат: През последните 5 години у нас не е реализиран нито...
08.07.2019: Кораби товарят жито за Западна Европа Българските фермери вече...
07.06.2019: Тихомир Тодоров е назначен за председател на борда на...
20.05.2019: За година инвестициите в пристанище "Варна" надхвърлят 20...
24.04.2019: Водеща китайска строителна компания подписа договор за...
22.11.2018: 10 млн. лева печалба очаква пристанище Варна за 2018 г. Според...
20.12.2017: Продължава развитието на Морска гара - Варна Над 9,9 млн. тона...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 8 893 пъти
[2016: 5 284, 2015: 258, 2014: 153, 2013: 307, 2012: 688, 2011: 586, ... ]