Кратък фирмен профил

Гленмоор Кепитал АДСИЦ - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Шипка 10, ет. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204509737
Капитал (лв.): 650 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 26.06.2019  Предстоящо - 02.09.2020 
Предмет на дейност: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа, покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им
 
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
30.07.2020: Гленмоор Кепитал АДСИЦ-Варна (GE5) В БФБ АД са постъпили...
28.06.2019: Гленмоор Кепитал АДСИЦ-Варна (GE5) На проведено редовно ОСА от...
20.05.2019: Гленмоор Кепитал АДСИЦ-Варна (GE5) В БФБ АД са постъпили...
07.08.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
03.07.2018: Гленмоор Кепитал АДСИЦ-Варна (GE5) На проведено редовно ОСА от...
25.05.2018: Гленмоор Кепитал АДСИЦ - Варна свиква общо събрание на...
22.05.2018: Гленмоор Кепитал АДСИЦ-Варна (GE5) В БФБ-София АД са постъпили...
29.03.2018: Във връзка с подадено заявление по чл. 21, ал. 1 от Част III...
22.03.2018: В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
16.02.2018: Гленмоор Кепитал АДСИЦ-Варна (GE5) В БФБ-София АД е постъпила...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати