Кратък фирмен профил

Сирма Ей Ай ЕАД - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе 135, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200421236
Капитал (лв.): 1 410 460
 
 
 

Отрасъл: Консултации и доставка на софтуер
Общи събрания: Последно - 25.06.2018 
Предмет на дейност: Разработка, внедряване и поддръжка на софтуерни продукти и системи, покупка на вещи и стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, външноикономическа и външнотърговска дейност, маркетингова, мениджърска, лизингова дейност, търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, транспортна дейност - превози в страната и чужбина на товари и пътници, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство и ресторантъорство /при спазване на установения разрешителен режим/, рекламна, импресарска, информационна и програмна дейност, извършване и организиране на разрешените от закона услуги на български и чуждестранни физически и юридически лица, сделки с недвижими имоти и наемни отношения, строително-ремонтна, проектантска дейност.
 
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
24.01.2019: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) С настоящето Сирма Груп...
22.01.2019: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) Съгласно изискванията на...
27.11.2018: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) Съгласно изискванията на...
27.11.2018: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) Съгласно изискванията на...
21.05.2018: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) Публикуван в Търговския...
30.01.2018: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) Съгласно изискванията на...
18.11.2016: „Сирма Ентерпрайз Системс“ АД обяви пускането на своето първо...
13.10.2016: Офисът на "Сирма груп холдинг" в САЩ отвори врати Това се...
13.10.2016: На 21.10.2016 се навършва една година от първото българско ИТ...
25.11.2015: Консолидираните приходи на Сирма Груп Холдинг растат до 22 млн....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 757 пъти
[2016: 582, 2015: 34, 2014: 28, 2013: 57, 2012: 98, ... ]