Кратък фирмен профил

ВИК-Златни пясъци ООД - Варна


Контакти

Варна, 9007
к.к. Златни пясъци, административна сграда Рила
тел.: 052/355426, 356009, 355326
факс: 052/355500
e-mail: vikzlatni@gmail.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103783378
ИН по ДДС: BG103783378
Фирмено дело: 2185/2002
Брой служители: 56 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): 411 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 4 159 (2018)
ДМА (хил. лв.): 4 760 (2016)
Капитал (лв.): 1 200 000
 
 
 

Отрасъл: Събиране, пречистване и разпределение на вода
Предмет на дейност: Експлоатация, поддържане на водоснабдителни и канализационни системи в курортен комплекс "златни пясъци", предоставяне на инженерингови услуги
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 28.07.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на ВИК-Златни пясъци ООД - Варна
 Комплект финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти
 Счетоводна политика и пояснителни приложения към финансовия отчет
 Междинен доклад за дейността
 Декларация по чл. 100о, ал.4, т. 3, б. "а" от ЗППЦК
 Декларация по чл. 100о, ал.4, т. 3, б. "б" от ЗППЦК
 Справки по образец на заместник-председателя на КФН за шестмесечен финансов отчет на индивидуална
 Информация съгласно приложение № 9 от Наредба № 2
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба № 2
 Вътрешна информация по регламент (ЕС) № 596/2014 и делегираните към него регламенти

09.05.2018

Съд потвърди поскъпването на водата в 3 области и 1 курорт Поскъпването на водата в три областни града - Ямбол, Кърджали, Смолян, и още едно ВиК дружество - на курорта Златни пясъци, е потвърдено на първа инстанция от съда, се разбра вчера. За една немалка част от ВиК операторите съдът е потвърдил на първа инстанция решението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), на което миналата година бяха одобрени бизнес-планове на 14 регионални ВиК оператори, като в края на годината са били приети и цените за 2018 г. Това заяви пред журналисти Ивайло Касчиев, директор “ВиК услуги” в КЕВР. По-късно от комисията уточниха, че това са бизнесплановете и цените на ВиК - Ямбол, ВиК - Кърджали, ВиК - “Златни пясъци”, и водното дружество в Смолян. През декември Върховната административна прокуратура се самосезира и извърши проверка на законосъобразността на решения на КЕВР за цените на водата и бизнесплановете на ВиК асоциациите. Това стана след среща на зам-главния прокурор Ася Петрова с омбудсмана Мая Манолова. Няколко дни преди края на годината прокуратурата протестира поскъпването на водата на 14 ВиК дружества. Касчиев допълни, че през тази година са били одобрени бизнесплановете и на ВиК - Добрич, както и на ВиК - Брацигово, което е първото общинско дружество с одобрен бизнес план. Бизнеспланът на ВиК - Видин, също предстои да бъде приет. Остават 10 регионални оператори в области, в които има окрупняване. Очакванията са скоро да започне одобряването на бизнесплановете на тези оператори, които вече ще включват и новоприсъединените общини. Там обаче трябва да бъде изяснена първо собствеността на активите.

В и К ООД - Кърджали ВИК-Златни пясъци ООД - Варна Водоснабдяване и канализация - Видин ЕООД - Видин Водоснабдяване и канализация ЕООД - Смолян Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол Водоснабдяване и канализация Добрич АД - Добрич Златни пясъци АД - Варна 
 

09.05.2018: Съд потвърди поскъпването на водата в 3 области и 1...
20.02.2017: „Златни пясъци“ АД приключва годината с печалба в размер на...
19.10.2010: Не изключвам вариант за освобождаване, ако ДКЕВР намери...
27.01.2006: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
20.09.2005: Досегашните проверки на собствеността на ВиК дружествата в...
26.08.2005: След всеки пороен дъжд в курорта Златни пясъци алеите се...
23.08.2005: Отпадни води заляха хотелите на първа линия в курорта "Златни...
03.11.2004: Екоинспекцията във Варна глоби с 6 хиляди лева "ВиК"-Златни...
05.12.2003: "Златни пясъци" АД притежава 6 хотела и освен това има...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 060 пъти
[2016: 2 605, 2015: 28, 2014: 46, 2013: 92, 2012: 175, 2011: 61, ... ]