Кратък фирмен профил

Бул Инс АД - София


Контакти

София, 1000
бул. Джеймс Баучер 87
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831830482
Капитал (лв.): 44 580 000
 
 
 

Отрасъл: Друго застраховане, без застраховане - живот
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Застраховател
Общи събрания: Последно - 14.11.2019  Предстоящо - 30.09.2020 
Предмет на дейност: Застраховане в страната и в чужбина, застраховка "Злополука", застраховка на сухопътни превозни средства без релсови превозни средства, застраховка на товари по време на превоз, застраховка "Пожар" и "Природни бедствия", застраховка "Щети на имущество", застраховка "Гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства, застраховка "Обща гражданска отговорност", застраховка на разни финансови загуби, помощ при пътуване, застраховка "Заболяване", застраховка на кредити.
 

17.05.2018

КФН извади кипърската ЗК "Олимпик" от пазара на "Гражданска...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 25   стр.    
23.05.2019: “Бул Инс”: Ще платим по 50 000 лева за загинал край Своге...
22.05.2019: КФН: Изплащането на 10 лева обезщетение на наследници на...
28.03.2019: КФН одобри Виолина Маринова за член на Надзорния съвет на "ДСК...
17.05.2018: КФН извади кипърската ЗК "Олимпик" от пазара на "Гражданска...
13.06.2017: КФН одобри одиторите на "Лев Инс" Комисията за финансов надзор...
23.03.2017: КФН обяви одиторите и на застрахователните компании Комисията...
06.02.2017: Стрес тестовете показаха, че 13 застрахователя са имали недостиг...
06.02.2017: Застрахователният сектор се оказа най-проблемният от трите...
06.10.2016: КФН смени одиторите на "Бул инс" и групата "Лев инс" След...
21.09.2016: Най-големите 7 компании в общото застраховане у нас държат 74.2...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 441 пъти
[2016: 977, 2015: 218, 2014: 97, 2013: 194, 2012: 439, 2011: 653, ... ]