Кратък фирмен профил

Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ - София


Контакти

София, 1113
ж.к. Гео Милев, ул. Коста Лулчев 20, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175050274
Капитал (лв.): 4 454 126
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 15.07.2019 
Предмет на дейност: Набиране на средства чрез издаване на емисии ценни книжа и инвестиране на набраните средства във вземания /секюритизация на вземания/, покупко-продажба на вземания, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизация на вземанията.
 
 


Новини

  стр. 1 / 23   стр.    
18.07.2019: Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София...
04.07.2019: Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София...
31.05.2019: Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София...
06.11.2018: Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София...
23.10.2018: Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София...
26.09.2018: Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София...
06.07.2018: Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София...
25.06.2018: Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София...
22.05.2018: Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София...
04.07.2017: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) Уведомление...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 111 пъти
[2016: 637, 2015: 157, 2014: 87, 2013: 175, 2012: 464, 2011: 383, ... ]