Кратък фирмен профил

Артанес Майнинг Груп АД - София


Контакти

София, 1113
ж.к. Гео Милев, ул. Коста Лулчев 20
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201539846
Капитал (лв.): 2 000 000
 
 
 

Отрасъл: Добив, обогатяване и брикетиране на въглища с калоричност превишаваща 5833 kcal/kg
Лицензи и сертификати:  Емитент
Общи събрания: Последно - 14.07.2018 
Предмет на дейност: Търсене, проучване и добив на подземни богатства; проучване, разработване и реализация на методи за подземна въглищна газификация в находища на твърди горива; финансиране, изграждане и експлоатация на минни обекти; производство и търговия с електроенергия и енергоносители след получаване на съответното зазрешение/концесия/лицензия за съответната дейност по предвидения в закона ред, както и всяка друга дейност, незабранена от закона
 
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
03.02.2021: Артанес Майнинг Груп АД-София (ATZ) Артанес Майнинг Груп...
30.10.2020: Артанес Майнинг Груп АД-София (ATZ) Артанес Майнинг Груп...
31.07.2020: Артанес Майнинг Груп АД-София (ATZ) Артанес Майнинг Груп...
31.07.2020: Артанес Майнинг Груп АД-София (ATZ) Артанес Майнинг Груп...
01.04.2020: Артанес Майнинг Груп АД-София (ATZ) В БФБ АД е постъпил отчет...
27.01.2020: Артанес Майнинг Груп АД-София (ATZ) В БФБ АД е постъпил отчет...
01.08.2019: Артанес Майнинг Груп АД-София (ATZ) В БФБ АД е постъпил отчет...
20.07.2018: Артанес Майнинг Груп АД-София (ATZ) На проведено редовно ОСА от...
03.07.2018: Артанес Майнинг Груп АД-София (ATZ) Поради липса на кворум,...
01.06.2018: Артанес Майнинг Груп АД-София (ATZ) В БФБ-София АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати