Кратък фирмен профил

Застрахователно дружество Евроинс АД - София


Контакти

София, 1797
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121265113
Капитал (лв.): 32 470 000
 
 
 

Отрасъл: Друго застраховане, без застраховане - живот
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Застраховател
Общи събрания: Последно - 09.12.2019 
Предмет на дейност: Застраховане, като извършва следните видове застраховки: застраховка "злополука", застраховка "заболяване", застраховка на сухопътни превозни средства без релсови превозни средства, застраховка на товари по време на превоз, застраховка "пожар" и "природни бедствия", застраховка "щети на имущество", застраховка "гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства, застраховка "обща гражданска отговорност", застраховка на кредити, застраховка "помощ при пътуване", застраховка на плавателни съдове, застраховка "гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на плавателни съдове,застраховка на гаранции.
 
 


Новини

  стр. 1 / 72   стр.    
25.10.2019: КЗК не хареса и "Еврохолд" за купувач на ЧЕЗ И вторият опит за...
16.10.2019: Еврохолд внесе в КЗК допълнителни документи за задълбоченото...
14.10.2019: Пет компании в общото застраховане държат над половината от...
11.10.2019: КФН утвърди одиторите на още три застрахователни...
01.07.2019: Фич дава негативна перспектива за дружества на Еврохолд. Има...
20.05.2019: “Еврохолд” - екслузивният купувач на ЧЕЗ у нас, с бизнес в 12...
08.03.2019: "Евроинс" купува застрахователни компании в Румъния, Чехия и...
08.11.2018: Астерион България АД-София (8AVA) На проведено на 05.11.2018 г....
05.11.2018: Астерион България АД-София (8AVA) В БФБ АД са постъпили...
31.10.2018: Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1) На проведено ОСO от 29.10.2018...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 614 пъти
[2016: 1 365, 2015: 451, 2014: 154, 2013: 309, 2012: 1 037, 2011: 607, ... ]