Кратък фирмен профил

Пенсионно осигурително дружество Топлина АД - София


Контакти

София, 1306
Индустриална зона Орион, ул. 3020 №34, ет.8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175137918
Капитал (лв.): 5 795 000
 
 
 

Отрасъл: Доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Пенсионен фонд
Общи събрания: Последно - 13.11.2020 
Предмет на дейност: Допълнително пенсионно осигуряване, уредено със закон, която дейност се изразява в набиране на доброволни пенсионноосигурителни вноски в доброволен пенсионен фонд, управление на средствата в доброволния пенсионен фонд и изплащане на допълнителните пенсии при настъпване на осигурителни случаи, предвидени в закон и определени в осигурителните договори, набиране на задължителни пенсионноосигурителни вноски, управление на средствата във фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване и изплащане на допълнителни задължителни пенсии при настъпване на осигурителни случаи, предвидени в закон.
 

02.07.2018

Фондовете на "Доверие" купиха най-много акции от...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
26.06.2020: Пенсионните фондове пак са с положителна доходност В...
23.05.2019: Пенсионно осигурително дружество Топлина АД - София свиква...
18.01.2019: Решения от заседание на КФН на 17.01.2019 г. На заседанието си...
02.07.2018: Фондовете на "Доверие" купиха най-много акции от...
22.11.2017: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC) Уведомление съгласно чл.148б от...
18.08.2017: Производителността на труда в минерално-суровинния отрасъл 2,5...
06.10.2016: КФН одобри новите оценители на застрахователите и пенсионните...
12.08.2016: Пенсионните фондове навлизат в проверките с 9% годишен ръст на...
13.06.2016: Три са одобрените от Комисията за финансов надзор компании,...
03.02.2016: Четири пенсионни фонда започнаха годината на минус Четири от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 723 пъти
[2016: 892, 2015: 160, 2014: 61, 2013: 123, 2012: 289, 2011: 75, ... ]