Кратък фирмен профил

Хелт енд Уелнес АДСИЦ - София [Несъстоятелност]


Контакти

София, 1301
ул. Цар Самуил 79, ет.3, ап.7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175130852
Капитал (лв.): 44 601 480
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Общи събрания: Последно - 24.09.2019 
Предмет на дейност: Инвестиране на парични средства набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/, посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда, и/или продажбата им.
 

13.08.2018

Хелт енд уелнес АДСИЦ-София (4H8C) В БФБ-София АД е постъпила...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 26   стр.    
25.09.2019: Хелт енд уелнес АДСИЦ-София /в несъстоятелност/ (4H8) Поради...
25.09.2019: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
07.03.2019: На основание чл. 39, ал. 3, т. 2 от Част III Правила за...
31.01.2019: Хелт енд уелнес АДСИЦ-София (4H8C) В БФБ АД е постъпила...
29.11.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
14.11.2018: Хелт енд уелнес АДСИЦ-София (4H8C) В БФБ АД е постъпила...
08.11.2018: Хелт енд уелнес АДСИЦ-София (4H8C) В БФБ-София АД е постъпила...
13.08.2018: Хелт енд уелнес АДСИЦ-София (4H8C) В БФБ-София АД е постъпила...
04.05.2018: Хелт енд уелнес АДСИЦ-София (4H8C) В БФБ-София АД е постъпила...
06.02.2018: Хелт енд уелнес АДСИЦ-София (4H8C) В БФБ-София АД е постъпила...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 141 пъти
[2016: 841, 2015: 148, 2014: 134, 2013: 269, 2012: 678, 2011: 342, ... ]