Кратък фирмен профил

София Мед АД - София


Контакти

София, 1528
кв. Гара Искър, ул. Димитър Пешев 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130144438
Капитал (лв.): 110 297 292
 
 
 

Отрасъл: Производство на мед и медни сплави
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 01.06.2012 
Предмет на дейност: Преработка на цветни метали и производство на изделия от цветни метали и техни сплави; работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях; вътрешно и външнотърговска дейност; търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.
 

14.08.2018

Най-големите компании в металургията: Рекорден блясък Секторът...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 18   стр.    
08.11.2019: Над 150 млн. лв. са инвестирани в металургията през 2018...
08.11.2019: Над 150 млн. лв. са инвестирани в предприятията от българската...
07.11.2019: Над 150 млн. лв. са инвестирани в металургията през 2018...
14.10.2019: Металургията под натиска на търговските войни След силните...
16.09.2019: Най-големите компании в металургията: Здрави, но сред глобални...
04.07.2019: Нетната печалба на София Мед АД за 2018 г. намалява въпреки...
16.04.2019: Изборът при тръбите за газовата връзка с Гърция се сви до един -...
18.01.2019: По 150-200 млн. евро годишно ще инвестира в България ЕБВР ЕБВР...
18.01.2019: ЕБВР планира да влага по 150-200 млн. евро годишно в България....
08.01.2019: Заводът "София Мед" ще се разширява с 85 млн. евро заем от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 542 пъти
[2016: 565, 2015: 121, 2014: 103, 2013: 206, 2012: 408, 2011: 290, ... ]