Кратък фирмен профил

Синергон Петролеум ООД - София


Контакти

София, 1870
ул. Марковец 24, р-н Кремиковци
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200857714
Капитал (лв.): 29 000 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Общи събрания: Последно - 23.05.2012 
Предмет на дейност: Доставка, съхранение, дистрибуция и търговия с газ пропан-бутан, течни горива и нефтопродукти от внос и местно производство, вътрешна и външна търговия с битови, нехранителни и промишлени стоки, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна, превозна, складова, консултантска, рекламна и информационна дейност, както и извършването в страната и в чужбина на всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.
 

08.11.2018

Загубата на "Топливо" АД нараства с 26% на годишна база до 3,3...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
28.08.2020: "Синергон холдинг" продаде едно и ликвидира две дъщерни...
12.12.2019: Дъщерно дружество на Синергон продава мелница за 3,64 млн....
15.11.2019: Дъщерно дружество на „Синергон“ продава имот на „Технополис“ за...
04.11.2019: „Топливо“ АД увеличава загубата с 8% до 3,55 млн. Лв „Топливо“...
10.09.2019: Оценка на апорт изведе „Синергон холдинг“ на консолидирана...
20.03.2019: "Синергон холдинг" поиска официално да купи "Ви газ...
22.02.2019: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление за увеличаване на...
22.02.2019: Топливо АД-София (3TV) Уведомление за увеличаване на капитала...
08.11.2018: Загубата на "Топливо" АД нараства с 26% на годишна база до 3,3...
16.07.2018: Топливо АД-София (3TV) Уведомление за вписано в ТР увеличение...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 540 пъти
[2016: 1 005, 2015: 113, 2014: 53, 2013: 106, 2012: 221, 2011: 29, ... ]