Кратък фирмен профил

Електроразпределение Север АД - Варна


Контакти

Варна, 9009
бул. Владислав Варненчик, Варна тауърс Е, 258
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104518621
Капитал (лв.): 1 318 000
 
 
 

Отрасъл: Разпределение и търговия на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Разпределение на електроенергия Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 03.09.2019 
Предмет на дейност: Експлоатация на електроразпределителната мрежа, представляваща съвкупност от електропроводни линии и електрически уредби със средно, ниско и високо напрежение, която служи за пренос и разпределение на електрическа енергия с цел доставка на потребителите, присъединени към тази мрежа на територията, на която извършва своята дейност, на територията, обхваната от разпределителната мрежа, дружеството осигурява доставка и продажба на електрическа енергия на потребителите, които са присъединени към разпределителната мрежа, управление на разпределителната мрежа, поддържането на обектите и съоръженията в съответствие с техническите изисквания, развитието на разпределителната мрежа в съответствие с перспективите за икономическо развитие и прогнозите за изменение на електропотреблението в региона, поддържане и развитие на спомагателни мрежи, непрекъснатост на електроснабдяването и качеството на подаваната електроенергия, други услуги за потребление, дружеството развива дейността си на територията на областите, в които се намират електроразпределителните съоръжения, включени в баланса им. Дружеството се създава за срок равен на срока на лицензията за разпределение на електрическа енергия на съответната територия, която ще бъде получена от Държавната комисия за енергийно регулиране, ако след изтичане на срока по първоначалната лицензия Държавната комисия за енергийно регулиране поднови лицензията на дружеството, срокът на дейност се продължава
 

29.01.2019

ЕРП Север инвестира 100 000 лева в обновяване на подстанция във...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 37   стр.    
04.10.2019: КЕВР започва проверки на трите ЕРП-та за зимния сезон Със...
04.09.2019: Енергото смени 7 км елпроводници в Балван Една от най-големите...
22.08.2019: ЕРП Север инвестира близо половин милион лева във Варненска...
15.07.2019: Финансовата инспекция спипа в нарушения затвори и...
22.05.2019: “Енерго-Про” инвестира 250 000 лв. в нова...
29.01.2019: ЕРП Север инвестира 100 000 лева в обновяване на подстанция във...
04.10.2018: Електроразпределение Север инвестира 3,8 милиона лева в...
30.08.2018: ЕРП Север инвестира 6,1 млн. в мрежата на област Варна...
24.07.2018: През първата половина на 2018 година Електроразпределение Север...
22.05.2018: 116% ръст на инвестициите на ЕНЕРГО-ПРО в Разградско...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 906 пъти
[2016: 694, 2015: 245, 2014: 188, 2013: 377, 2012: 960, 2011: 449, ... ]