Кратък фирмен профил

Сити Пропъртис АДСИЦ - София


Контакти

София, 1164
бул. Джеймс Баучер 23
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175264350
Капитал (лв.): 1 300 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 17.05.2019 
Предмет на дейност: Ивестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти/сокюризация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 

01.02.2019

Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY) Сити Пропъртис АДСИЦ-София ...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 16   стр.    
03.09.2019: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY) Сити Пропъртис АДСИЦ-София ...
30.07.2019: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY) Сити Пропъртис АДСИЦ-София ...
24.06.2019: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY) Сити Пропъртис АДСИЦ-София...
02.05.2019: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY) Сити Пропъртис АДСИЦ-София ...
02.04.2019: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY) Сити Пропъртис АДСИЦ-София...
01.04.2019: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY) Сити Пропъртис АДСИЦ-София ...
26.02.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
01.02.2019: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY) Сити Пропъртис АДСИЦ-София ...
26.11.2018: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY) Сити Пропъртис АДСИЦ-София ...
23.11.2018: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY) Сити Пропъртис АДСИЦ-София ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 802 пъти
[2016: 677, 2015: 235, 2014: 146, 2013: 293, 2012: 667, 2011: 252, ... ]