Кратък фирмен профил

Алианц България - Пенсионно осигурително дружество АД - София


Контакти

София, 1612
ж.к. Хиподрума, бул. Цар Борис III No 19Б
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121050885
Капитал (лв.): 5 000 000
 
 
 

Отрасъл: Доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Пенсионен фонд
Общи събрания: Последно - 20.08.2020 
Предмет на дейност: Извършване на допълнително пенсионно осигуряване, уредено в закон.
 

05.02.2019

Албена АД-к.к. Албена (6AB) В изпълнение на задълженията си по...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 20   стр.    
26.06.2020: Пенсионните фондове пак са с положителна доходност В...
03.12.2019: М+С хидравлик АД-Казанлък (5MH) На основание чл. 148б от ЗППЦК...
07.10.2019: Стара планина Холд АД-София (5SR) Съобщение по чл. 148б от...
12.07.2019: "Алианц България Холдинг" изкупува всички акции на "Алианц...
03.06.2019: Светослав Гаврийски стана независим член на Надзорния съвет на...
22.04.2019: Александър Проценко влезе в управлението на ПОД "Алианц...
05.02.2019: Албена АД-к.к. Албена (6AB) В изпълнение на задълженията си по...
27.11.2017: "Елана агрокредит" ще увеличава капитала си през борсата с 20...
15.11.2017: Нетните активи на пенсионните фондове се увеличават със 17,88%...
29.09.2017: Столичната община обяви поръчка за 6.6 млн. лева за реставрация...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 018 пъти
[2016: 1 015, 2015: 130, 2014: 70, 2013: 140, 2012: 395, 2011: 320, ... ]