Кратък фирмен профил

Гранд Енерджи ЕООД - София


Контакти

София, 1360
индустриална зона орион, ул. 3020 No 34, ет. 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175021116
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно с химически вещества и продукти, производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството, инвестиционна дейност, извършване на техническа поддръжка, текущи и основни ремонти на производствените съоръжения, строителна, монтажна дейност, изграждане на възстановими източници на енергия, електросъобщителни, комуникационни инсталации и уредби, външна и вътрешна търговия, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
 

28.02.2019

Гранд Енерджи е новият концесионер за добив на въглища в Бобов...
[Абонамент за BEIS]

 

28.02.2019: Гранд Енерджи е новият концесионер за добив на въглища в Бобов...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати