Кратък фирмен профил

Билборд АД - София


Контакти

София, 1463
пл. България 1, НДК, вход АИ 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130472125
Капитал (лв.): 15 000 000
 
 
 

Отрасъл: Печатане на други издания и печатни продукти
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Общи събрания: Последно - 12.11.2018  Предстоящо - 28.06.2019 
Предмет на дейност: Външна и вътрешна търговия; специфични търговски операции; бартерни и насрещни сделки; продажби при условията на акредитив; експорт на български изделия на международния пазар; дистрибутиране на големи обеми на вносни стоки; търговско агентство; посредничество на местни и чужди лица; печатна и широкоформатна печатна дейност; рекламна дейност; придобиване и учредяване на нови дружества с основна дейност печатна, широко форматна печатна дейност, рекламна дейност, както и продажба на такива дружества; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензни за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва.
 

05.03.2019

Билборд АД-София (5BP) Билборд АД-София представи тримесечен...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 42   стр.    
31.05.2019: Билборд АД-София (5BP) Билборд АД-София представи тримесечен...
21.05.2019: Билборд АД-София (5BP) Билборд АД-София представи копие от...
15.05.2019: Билборд АД-София (5BP) В БФБ АД са постъпили материали за...
02.05.2019: Билборд АД-София (5BP) Билборд АД-София публикува Годишен...
24.04.2019: Билборд АД-София (5BP) Билборд АД-София представи тримесечен...
02.04.2019: Билборд АД-София (5BP) Билборд АД-София публикува Годишен отчет...
07.03.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
05.03.2019: Билборд АД-София (5BP) Билборд АД-София представи тримесечен...
31.01.2019: Билборд АД-София (5BP) Билборд АД-София представи тримесечен...
23.01.2019: „Билборд“ АД е сключило договор за инвестиционен банков кредит с...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 624 пъти
[2016: 1 176, 2015: 479, 2014: 314, 2013: 628, 2012: 1 274, 2011: 757, ... ]