Кратък фирмен профил

Елана агрокредит АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Кузман Шапкарев 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175308436
Капитал (лв.): 36 629 925
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 28.05.2020 
Предмет на дейност: Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства и финансов лизинг.
 

07.03.2019

На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД на...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 18   стр.    
23.06.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
19.06.2020: „Елана Агрокредит“ с 15% спад на финансираните сделки през май...
03.06.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД, по...
01.06.2020: Елана Агрокредит АД-София (0EA2) В БФБ АД е постъпил доклад по...
29.05.2020: Елана Агрокредит АД-София (0EA) На проведено на 28.05.2020 г....
29.05.2020: Елана Агрокредит АД-София (0EA) Уведомление за важни решения,...
29.05.2020: Елана Агрокредит АД-София (0EA) На проведено редовно ОСА от...
20.05.2020: “Елана Агрокредит” е сключила 8 сделки за 271 хил. лв. през...
28.04.2020: Елана Агрокредит АД-София (0EA) Елана Агрокредит АД-София...
24.04.2020: Елана Агрокредит АД-София (0EA) Елана Агрокредит АД-София...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 949 пъти
[2016: 1 376, 2015: 175, 2014: 38, 2013: 76, 2012: 341, ... ]