Кратък фирмен профил

Елана агрокредит АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Кузман Шапкарев 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175308436
Капитал (лв.): 36 629 925
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 28.05.2019 
Предмет на дейност: Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства и финансов лизинг.
 

07.03.2019

На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД на...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 15   стр.    
16.08.2019: Феноменът „Иди ми, дойди ми“ - Монбат и Албена ще се връщат в...
16.08.2019: Елана Агрокредит АД-София (0EA2) В БФБ АД е постъпил доклад по...
10.07.2019: Елана Агрокредит АД-София (0EA2) В БФБ АД е постъпил доклад по...
04.06.2019: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ-София...
04.06.2019: III. Във връзка с т.11 от Приложение №2 (Методология за...
29.05.2019: Елана Агрокредит АД-София (0EA) На проведено редовно ОСА от...
29.05.2019: Елана Агрокредит АД-София (0EA) На проведено на 28.05.2019 г....
10.04.2019: Елана Агрокредит АД-София (0EA) В БФБ АД са постъпили материали...
08.04.2019: Елана Агрокредит АД-София (0EA2) Във връзка с настъпване на...
28.03.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 510 пъти
[2016: 937, 2015: 175, 2014: 38, 2013: 76, 2012: 341, ... ]