Кратък фирмен профил

Водоснабдяване-Дунав ЕООД - Разград


Контакти

Разград, 7200
ул. Сливница 3А
тел.: 084/611 021, 662 209, 611 043, 662 208, 661 155
факс: 084/611 022, 662 207
e-mail: dunavrz@abv.bg
WEB-site: http://www.dunav-rz.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 826043778
ИН по ДДС: BG826043778
Фирмено дело: 46/91
Брой служители: 245 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): 67 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 9 604 (2018)
ДМА (хил. лв.): 10 420 (2015)
Капитал (лв.): 1 105 000
 
 
 

Отрасъл: Събиране, пречистване и разпределение на вода
Предмет на дейност: Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите, инженерингови услуги в страната и чужбина
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 28.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Водоснабдяване-Дунав ЕООД - Разград
 Междинен доклад за дейността на Водоснабдяване-Дунав ЕООД - Разград към 30.06.2017 г.
 Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Справки-уведмления по образец
 Информация по Приложение 9 Наредба 2
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.7 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Декларация по чл. 100о

13.03.2019

Кметовете отхвърлиха увеличението на водата, но предложението на „Водоснабдяване-Дунав” продължава към КЕВР Двама общински кметове гласуваха „против”, а трима се въздържаха и така предложението за увеличение на цената на водата, доставяна от „Водоснабдяване-Дунав” не бе прието на заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ЕООД-Разград. Управителят на дружеството инж. Стоян Иванов обаче бе категоричен, че ще се възползва от законовата възможност да внесе предложението в държавния регулатор. Предложението кубик вода в Разградско да струва 3,50 вместо 2,82 лв. бе част от бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване-Дунав”. Той не бе приет на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ЕООД-Разград, „против“ гласуваха представителите на общините Кубрат и Цар Калоян, а „въздържал се” - на Разград, Лозница и Завет. Подкрепа проектът получи само от държавата, която държи 35% от гласовете, Областният управител имаше пълномощия от МРРБ да гласува „за”. По закон вотът на кметовете се определя от Общинските съвети, а на Областния управител – с указание от регионалното министерство, а решението влиза в сила, ако е подкрепено от ? от присъстващите членове на Асоциацията. Управителят на „Водоснабдяване-Дунав” инж. Стоян Иванов аргументира предложението си с факта, че за последно увеличение на цената на водата в Разградско е имало през 2016 г., след което цената на електричеството се увеличила с 50%, а минималната работна заплата – 100%. Той бе категоричен, че ще се възползва от законовата възможност въпреки неодобрението на членовете на Асоциацията да внесе в КЕВР своето предложение за бизнес план. На заседанието бяха одобрени отчетът за дейността на Асоциацията през 2018 г. и отчетът за изпълнение на бюджета през 2018 г., но не получи подкрепа предложението за приемане на бюджета за настоящата 2019 г., както и предложението на Община Разград за намаляване на вноските на членовете на Асоциацията на 30% от досегашния им размер, не мина и предложението за промяна на границите на обособената територия чрез приемане на Община Попово. Бе утвърдена обаче подробната инвестиционна програма за 2019 г. на „Водоснабдяване – Дунав“ЕООД. Няколко часа по-рано бе заседанието на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ООД-Исперих. На него бяха приети две от трите точки в дневния ред. Областният управител представлява държавата като член на Асоциацията, другите членове са общините Исперих и Самуил. Те приеха отчета за дейността на Асоциацията през 2018 г. и отчета за изпълнение на бюджета през 2018 г., но не бе утвърден бюджетът за настоящата 2019 г. Предстои ново гласуване на бюджета през следващия месец.

Водоснабдяване-Дунав ЕООД - Разград 
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
13.03.2019: Кметовете отхвърлиха увеличението на водата, но предложението на...
09.11.2016: Приеха Кубрат и Завет в Асоциацията на „Водоснабдяване –...
07.11.2008: Областният управител на област с административен център...
20.10.2008: Понеделник в Попово. Улиците са пусти, със зейнали дупки и...
05.09.2008: Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
11.09.2007: Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
02.03.2007: Безпрецедентно дело стартира в Районния съд в Разград....
12.05.2006: Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
20.01.2006: Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
05.07.2005: Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 695 пъти
[2016: 1 891, 2015: 86, 2014: 151, 2013: 302, 2012: 434, 2011: 48, ... ]