Кратък фирмен профил

Консултхидро ЕАД - София


Контакти

София, 1000
ул. Узунджовска 1, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201850726
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Общи събрания: Последно - 24.07.2019 
Предмет на дейност: Консултанстка дейност в хидростроителството и хидроизграждането, придобиване на електрически централи, експлоатация и поддържане на електрически централи, покупка и продажба на стоки в първоначален, обработен и преработен вид, комисионна, посредническа и агентска дейност, както и дейност по търговско представителство, рекламна и информационна дейност, както и всички дуги дейности, които не са забранени от закона
 

14.03.2019

Френската Akuo продава ВЕЦ "Яхиново" 5 месеца, след като я...
[Абонамент за BEIS]

 

14.03.2019: Френската Akuo продава ВЕЦ "Яхиново" 5 месеца, след като я...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати