Кратък фирмен профил

Слънчев бряг АД - Несебър


Контакти

Несебър, 8230
т.к. Слънчев бряг
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 812020577
Капитал (лв.): 1 957 808
 
 
 

Отрасъл: Хотели и мотели с ресторант
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 07.06.2019 
Предмет на дейност: Хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, покупка - продажба на валута в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимите разрешения; продажба на стоки от внос и местно производство; външноикономическа дейност; организиране и провеждане на музикално - артистични програми; организиране на екскурзии в страната и чужбина; предоставяне на комунални - битови, рекламни, спортни, културни и други видове услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм; транспортни сделки; инвестиции, строителство и ремонт; организиране и провеждане на хазартни игри - в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимите разрешения; охранителни сделки - в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимите разрешения; извършване на вик услуги; всякакви други сделки разрешени от законите на р.българия.
 

29.03.2019

Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг (3JL) Слънчев бряг...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 145   стр.    
29.07.2019: Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг (6SV) Слънчев Бряг...
24.07.2019: Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг (3JL) Слънчев бряг...
23.07.2019: Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг (3JL) Слънчев бряг...
12.06.2019: Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг (3JL) На проведено редовно ОСА...
01.06.2019: Слънчев бряг празнува своя 60-и сезон. Курортът започва да...
02.05.2019: Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг (3JL) В БФБ АД са постъпили...
02.05.2019: Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг (3JL) Слънчев бряг...
02.05.2019: Акционерите на "Слънчев бряг" АД отново са без...
19.04.2019: Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг (3JL) Слънчев бряг...
29.03.2019: Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг (3JL) Слънчев бряг...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 750 пъти
[2016: 1 322, 2015: 414, 2014: 158, 2013: 317, 2012: 1 009, 2011: 723, ... ]